Nytt om heisen: skal kun brukes til persontransport. Ved flytting/oppusing må det søkes om bruksmulighet.

På årsmøtet 24. mai 2023 ble det diskutert utfordringene rundt uvettig bruk av heis, og kostnadene dette har medført sameiet. Heisen er byggets dyreste eiendel, og det var enighet om at denne måtte tas vare på. Sameiermøtet vedtok å legge følgende tillegg til henholdsvis vedtekter og husordensregler. 

Til vedtekter:

Styret skal på forhånd godkjenne bruk av heisen i forbindelse med flytting eller annen bruk enn normal persontransport.  Styret kan sette vilkår for godkjennelse for slik godkjennelse, herunder kreve at heisens tilstand bide-dokumenteres før og etter den aktuelle bruk. Eier av den leilighet til hvilken slik bruk skjer er uten hensyn til skyld ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i den aktuelle periode. Det samme er tilfellet dersom samtykke ikke innhentes, eller pålagt dokumentasjon ikke gis.”

Til husordensregler:

Heisen skal i utgangspunktet bare brukes til persontransport. All annen bruk kan bare skje med Styrets godkjennelse. Styret kan sette vilkår for godkjennelse for slik godkjennelse, herunder kreve at heisens tilstand bilded-dokumenteres før og etter den aktuelle bruk. Eier av den leilighet til hvilken slik bruk skjer er uten hensyn til skyld ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i den aktuelle periode. Det samme er tilfellet dersom samtykke ikke innhentes, eller pålagt dokumentasjon ikke gis.

Skader/driftsstans vil kunne kreves av den som sist brukte heisen til annet enn persontransport”

Ta kontakt med styret for spørsmål eller søknad om bruk av heisen til flytting eller transport av varer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.