Vaktmester og renhold

Sameiet har kontrakt med 1 Hjelpende Hånd AS (“1HH”) om vaktmestertjeneste og renhold 1 dag per uke fra 01. februar 2016.

VAKTMESTER GJØR FØLGENDE:

Bygg

 • Kontroll og utskifting av lyspunkter (lysrør og pærer).
 • Kontroll av fasade -tagging og skader. Maler over tagger på bygningsmassen og fjerner tagger på vindu.
 • Kontroll av avfallsrom og rydding av søppel.
 • Feiing av inngangspartier, generell ordren.
 • Justering og og smøring av dørpumper og låser.
 • Justering, smøring og funksjonstesting av garasjedør.
 • Tilsyn og vedlikehold av teknisk rom (ventilasjon, sikring).
 • Kontroll av filter varmtvannsbereder.
 • Tilsyn garasjeanlegg.
 • Varsler avvik av enhver art på bygg og eiendom til styret i sameiet. Sikres med bildedokumentasjon.

Sikkerhet og brann

 • Kontroll av rømningsveier.
 • Tilsyn hovedtavler/teknisk rom.
 • Sikkerhet generelt.

Sesongoppgaver

 • Steng og åpne for vann til utekran
 • Rengjøring og vedlikehold av sluk og avløp.
 • Kontroll av tak.
 • Rydde løv.
 • Vedlikeholde grøntarealer.
 • Snømåking for åpne gangveier.

Styret prioriterer hvilke oppgaver vaktmester skal ta ut over disse og evt. kjøper inn ekstra tid hvis behovet overstiger 1 t/uke.

Ser du vaktmesteroppgaver som bør gjøres i sameiet, er det fint om du  melder fra på styrets epostadresse: fredensborgveien41b@gmail.com

RENHOLD:

Fast rengjøringsinstruks – 1 gang i uken

 • Rengjøring alle etasjer (flislagt gulv)
 • Rengjøring av trappeløp alle etasjer
 • Støvtørking av postkasser
 • Rengjøring heis innvendig
 • Kontroll/rengjøring heislist døråpning (kontroll grus og annet som kan hindre at dør lukkes som normalt)

Fast rengjøringsinstruks – 2 ganger i måneden

 • Glass- og speilflater i inngangsparti utvendig og innvendig regjøres
 • Støvtørk av gelender (i standard nåhøyde)
 • Metallvask av heisdører + innvendig