Heisen

Heisen er sameiets dyreste eiendel og skal kun brukes til persontransport. Hvis du ønsker å bruke heisen i forbindelse med inn/utflytting eller til transport av varer i forbindelse med eks. oppussing, så må du søke styret om godkjenning av bruk av heisen.

Fra vedtektene i sameiet:

Styret skal på forhånd godkjenne bruk av heisen i forbindelse med flytting eller annen bruk enn normal persontransport.  Styret kan sette vilkår for godkjennelse for slik godkjennelse, herunder kreve at heisens tilstand bilde-dokumenteres før og etter den aktuelle bruk. Eier av den leilighet til hvilken slik bruk skjer er uten hensyn til skyld ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i den aktuelle periode. Det samme er tilfellet dersom samtykke ikke innhentes, eller pålagt dokumentasjon ikke gis.”

epost kan sendes til styret@fredensborgveien41b@gmail.com