Avfall og gjenvinning

Alle som bor i Oslo kommune er pliktet til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om på en miljøforsvarlig måte (Renovasjonsetaten).

Renovasjonsetaten har ved flere anledninger utført stikkprøver som avdekket dårlig kildesortering i sameiet. Uten forbedring vil renovasjonsetaten pålegge sameiet tilleggsgebyrer.

Fredensborgveien 41B ligger i meget tett nærhet til returpunkt, innsamlingspunkt og minigjenbruksstasjon, hvor det aller meste av avfall kan leveres.

Innhold
1. Søppelrom og avfallstømming
2. Kildesortering
3. Leveringssteder
4. Bestille henting av avfall
5. Nyttige linker

1. Søppelrom og avfallstømming

Søppelrommet inneholder to avfallsbeholdere for mat-, plast og restavfall, og en beholder for papir, papp og kartong. Renovasjonsetaten tømmer avfallsbeholderne to ganger i uken og pairbeholderen en gang i uken.

Det er kun matavfall, plastavfall, og lett husholdningsavfall som kan kastes i avfallsbeholderne. Beholderne skal ikke overfylles og det er ikke tillatt å hensette annet type avfall i søppelrommet.

2. Kildesortering

Poser til plastavfall og matavfall er gratis og hentes i matforretningen.

Matavfall i grønne poser: Matavfall legges i grønne poser som knytes med dobbel knute og kastes i avfallsbeholderen. Annet organisk avfall skal i restavfallet.

Matavfall er: skall, skrell, skrotter, grut, teposer, husholdningspapir, bein, matrester generelt

Matavfall er ikke: avskårne blomster, potteplanter, hageavfall (inkludert grus, sand og jord), kattesand, bleier og matavfall med emballasje.

Plastemballasje i blå poser: Ren plastemballasje legges i blå pose som knytes med dobbel knute før den kastes i avfallsbeholderen. Rengjør plastemballasjen i kaldt vann. Plastemballasje kan være både myk og hard plast. Gjelder flasker uten pant, kanner, folie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter

Plast som ikke er emballasje (leker, bestikk, penner, slanger, rør, kjøkkenredskaper), faremerket plastemballasje og større mengder plastemballasje leveres gjenbruksstasjonen.

Restavfall: Kun det som ikke kan kildesorteres andre steder. Restavfallet legges i vanlige handleposer som knytes med dobbel knute før det legges i avfallsbeholderen.

Posen med restavfall skal ikke inneholde matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje, treverk, EE-avfall (mobiltelefoner, elektronikk, knappecellebatterier, støvsugere, osv.) eller farlig avfall (maling, lim, lakk, skismørings fjerner osv.).

Papir, papp, drikkekartong: Aviser, gavepapir, reklamebrosjyrer, kartong, kopipapir, melkekartonger, juicekartonger, papp, bølgepapp, pappemballasje for frossenmat som ikke er tilgriset av mat og refillkartonger kan du legge i papirbeholderen – alt papir legges i papirbeholderen. Det har ingen betydning om innsiden av papiret er belagt med aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork. Dette blir skilt fra hverandre maskinelt.

Press papp og kartong sammen før det legges i beholderen. Større mengder papp og papir leveres på gjenbruksstasjonen.

Glass- og metallemballasje: Emballasje som har inneholdt næringsmidler kan legge i et returpunkt eller leveres på gjenbruksstasjonen.

Tekstiler: Alle tekstiler skal puttes i knyttede poser og legges I innsamlingspunktene eller leveres på gjenbruksstasjonen.

EE-avfall: Produkter som har gått på strøm eller batterier. Leveres på gjenbruksstasjonen eller hos forhandler.

Farlig avfall: Leveres på miljøstasjonen eller gjenbruksstasjonen, eller leveres når kommunen samler inn i bydelen hver vår og høst. Kommunen informere om når og hvor en ukes tid i forveien.

3. Leveringssteder

Fredensborg minigjenbruksstasjon

Har du store mengder avfall, sjekk kommunens nettssider for informasjon om nærmeste større gjenbruksstasjon.

4. Bestille henting av avfall

Det er ikke tillatt å hensette avfall i søppelrommet. Har du behov for fjerning av avfall, ta for eksempel kontakt med;

iSEKK
Tlf.: 22 65 61 00
http://www.isekk.no/

SøppelTaxi AS
Tlf.: 800 41 150
http://www.soppeltaxi.no

Renova
Tlf.: 67 58 28 87
http://www.renova.no/

5. Nyttige linker