Nyttige kontakter

Justering av vinduer og balkongdør
Kjell Arne Brattvold.
Tlf: 413 17 865

Elektriker
Elektro Sivert Installasjon AS – installerte elsystem ved bygging.
Tlf.: 23 34 45 56
firmapost@elektro-sivert.no

M-TEK AS
Tlf.: 04 915
e-post: firmapost@m-tek.no

Rørlegger
Norne VVS AS.
Tlf.: 22 75 20 20
post@norevvs.no

Vaktmester og renhold
En Hjelpende Hånd AS (1HH).
Tlf.: 02 460
service@1hh.no

Strøm
BKK Energitjenester AS – Kundenr.: 120326.
Tlf.: 05 123
energitjenester@bkk.no