Strøm

Sameiet har en felles strømavtale med BKK Energitjenester. Det innebærer at BKK er vår netteier, BKK drifter anlegget vårt på vegne av sameiet, og at alle i sameiet får strøm til spot-pris av en strømleverandør som sameiet har fremforhandlet avtale med. Som beboer trenger du altså ikke gjøre annet enn å melde flytting til BKK.

BKK Energitjenester kan nåes på tlf. 05 123 eller via www.bkk.no/privat/kundeservice. Hver enkelt beboer mottar faktura direkte, og strømforbruket avleses automatisk gjennom online-målere i hver enkelt leilighet.

Avsender av faktura for strøm vil fra 2017 komme fra kraftleverandøren Fjordkraft. Les mer om felles faktura/ gjennomfaktuering for strøm og nettleie her: https://www.bkk.no/faktura

Comments are closed.