Strøm

Det er ikke noen felles avtale om strøm pga. NVEs krav om egen
strømmåler i hver enhet.

Du må selv sørge for å opprette avtale om leveranse om strøm.
Målernummer og annen nødvendig informasjon finner du i sikringsskapet.
Hvis du ikke selv velger strømleverandør kan du risikere å betale en
langt høyere pris som “leveranserplikt”.