Ventilasjon

DRIFTSINNSTRUKS VENTILASJON

Friskluft tilføres leiligheten via ventiler plassert i yttervegg. Luften suges ut av leiligheten ved hjelp av kjøkkenhette og ventiler i vegg og tak.

Avtrekksviften sitter på taket og betjener flere leiligheter.

Friskluftventilene må stå oppe for at systemet skal virke.

Kjøkkenhette

Betjening: Ved matlaging økes luftmengden over hetten ved å åpne forserings-spjeldet i hetten. Dette spjeldet betjenes av bryter som sitter på betjeningspanelet. Spjeldet har en “timer” som stenger spjeldet automatisk etter 60 min.

Vedlikehold: Fettfilteret i hetten bøs vaskes minst 1 gang pr. mnd. enten for hånd eller i oppvaskmaskin (ref. installatør av ventilasjon ved byggets oppføring, Bryn Ventilasjon AS).

Original kjøkkenhette, type: F 251-10. Leverandør: Systemair.

Nytt filter kan bestilles hos bla. Fana Blikk AS/takogventilasjon.no eller vvskomplett.no. Aluminiumsfilter 251-10/16/210, artikkelnummer SYS-12371.

Det gis ikke anledning til å bytte kjøkkenhetten ut med motorisert ventilator, da dette negativt påvirker effekten for resten av sameiet. Ved bytte til ventilator med kullfilter må innsuget ventilasjonsanlegget stenges helt.

Ventiler

Det er kun justering av ventilene som suger luft ut av leiligheten som vil få innvirkning på lufttrekk. Stenges friskluftventilene vi man oppleve trekk fra vinduer, dører og kontakter.

Ventilene som suger luft ut er plassert høyt oppe på veggen eller i taket, og er laget av metall. Når luften trekkes ut skapes et vakuum. Hvis ventilene er helt åpne vil luften skiftes ut raskt og man vil oppleve lufttrekk. Hvis ventilene er stengt helt får man ikke lufting.

Ventil 1

Friskluftsventilene er ofte plassert under vinduer og er laget i plast. Hvis ventilene er stengt igjen skapes et såpass høyt undertrykk/vakuum at luften suges fra andre steder. Ventilene vil typisk få sotstreker (slik som er synlig på bildet), det samme vil sees i dører og vinduer. Avtrekksviften på kjøkken vil heller ikke fungere godt.

Ventil 2

Stenging av friskluftsventilene vil ha ingen effekt på trekk. Ventilene kan derfor gjerne stå helt åpne. Det er kun stenging av ventilene som slipper luft ut som vil kunne redusere trekk.

Vedlikehold: Hver høst og vår bør det sjekkes at friskluftventilene ikke har gått tette. Ytterligere vedlikehold i leilighetene er unødvendig.