Fellesutgifter

Den månedlige fellesutgiften går til å dekke varmtvann, vaktmester, trappevask og standard internett, i tillegg til vedlikehold og drift av heis, ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg m.m.

Satsen blir fastsatt på årsmøtet.