Brannvern

FOREBRYGGENDE

 • Lær deg instruksene for alarm og brann, og telefonnummeret til Brannvesenet: 110
 • Sørg for at detektorer og varslere i egen leilighet fungerer.
  • Det er ikke lov å skru ut detektorer.
 • Gjør deg kjent med de forskjellige slukkemidlene som finnes i egen leilighet og i fellesområder.
  • Lær deg hvordan de brukes.
 • Gjør deg kjent med brannalarmsentralen i postrommet.
  • Alle beboere bør jevnlig sjekke sentralen for avvik, som bidrag til å opprettholde felles sikkerhet.
 • Gjør deg kjent med rømningsveier og samlingsplass*.
 • Husk å lukke dører bak deg.

INSTRUKS VED UTLØST BRANNALARM

 • GÅ ROLIG UT og hjelp eventuelt andre med å evakuere.
  • Husk å lukk vinduer og dører.
  • Ikke bruk heisen ved brannalarm.
 • ÉN person tar hovedansvar og delegerer oppgaver.
  • Sjekk alarmsentralen for å lokalisere hvor alarmen har oppstått.
  • Hvis beboer i leilighet hvor alarmen har oppstått ikke kommer ut / alarm har oppstått i fellesområde går TO personer sammen for å lokalisere. Hvis ingen kontakt oppnås med eventuell beboer, kontakt brann- og redningsetaten på nødnummer 110.
  • Alle uten oppgave evakuerer til samlingsplass.
  • Ved reell brann, aktiver manuell brannmelder og ring 110 umiddelbart.
  • Brannalarm skal ikke tilbakestilles uten bekreftelse fra beboer på at alarm er utløst uten fare for brann.
 • Ved mindre omfattende brann i egen leilighet eller i fellesområdene, prøv å slukke eller begrense spredning. Ikke sett liv og helse i fare.

*Samlingsplass: Treet på hjørnet av Iduns gate og Fredensborgveien.

Nødsamtale, # 110.

 • Oppgi eget navn.
 • Adresse: Fredensborgveien 41B, 0177 Oslo.
 • Hvor i bygget alarmen har oppstått.

Telefonliste

 • BRANN: 110
 • POLITI: 112
 • AMBULANSE: 113
 • Brannvesenet, Oslo: 02180
 • Politiet, øvrige hendelser: 02800

INFO OM BRANNVARSLINGSSYSTEM OG BRANNALARMSENTRAL

Når brannalarmen går i en leilighet tar det 3 minutter før varsling for hele gården starter. Hvis alarmen har gått av uten fare, tilbakestill klokkene så fort som mulig. Varsle deretter andre beboere om falsk alarm.

 1. Vri om nøkkelen slik at det står «åpent for betjening» i displayet. Nøkkelen står i alarmsentralen.
 2. Trykk en gang på «avstill klokker», lyden vil da stoppe etter kort tid.
 3. Hold inne «tilbakestill» til alarmen er borte fra displayet, det tar ca. 3. sekunder.

Det er ikke tillatt å skru ut detektorer. Det fører til dårlig brannsikkerhet for alle beboere og gir ekstra reparasjonskostnader. Dersom du mener at detektoren er defekt eller er for sensitiv slik at brannalarmen utløser seg «for lett», ta kontakt med styret snarest, så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe med å få løst problemet.

Kontroll og øvelse

Honeywell utfører årlig kontroll av varslingssystem og alarmsentral. Styret skal varsle beboere om kontrollen, men beboere som er hjemme på tidspunktet bør likevel gå ut og sjekke at det faktisk er kontroll, og ikke reell brannvarsling.

Brannøvelse utføres minimum en gang i året, og gjennomføres som ved en reell hendelse. Øvelsen gjennomføres med eller uten varsling av beboerne på forhånd. Styret er ansvarlig for å gjennomføre brannøvelse.

Oppdatert 22.8.2018