Inspeksjon av brannalarmen

Vi har over lengre tid hatt noen feil på brannvarslingssystemet i gården. Ifølge brannvarslingsanlegget er det feil på detektorer i seksjon 2, 10, 11, 12 og 35. Av hensyn til brannsikkerheten og for å oppfylle brannforskriftene må vi derfor gjennomføre et ettersyn av brannvarslerne i disse leilighetene.

Vi har nå bestilt et ettersyn av brannalarmsystemet fra leverandør ELTEK

Torsdag 21 mars kl 0900

Eltek trenger i den forbindelse adgang til leilighetene.

Vi ber om at dere eller deres leieboere har mulighet til å være til stede under ettersynet.

Vi ber om at dere i berørte seksjoner snarest varsler eventuelle leietakere og gir en rask tilbakemelding til styret.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.